Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom IMDi, Kompetanse Norge (nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

Veilederen bygger på arbeid beskrevet i Lerfaldet, H. Sætrang, Synne G., Åsheim, K. og Marki, Henriette S. (2021) Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere – Utvikling av digital visuell veiledereideas2evidence Rapport 5:2021, samt videre bearbeiding ved direktoratene.  

 Veilederen fremstiller de overordnede mulighetene som er tilgjengelig nasjonalt, og de konkrete tilbudene kan variere fra kommune til kommune. Hvilke tilbud som er tilgjengelige, vil også være avhengig av enkeltpersonens rettigheter, behov mv. Godt samarbeid mellom aktører, erfaringsdeling og bruk av tilgjengelige tilskudd, kan imidlertid bidra til å berike mulighetene for gode kvalifiseringsløp. 

Veilederen vil bli vedlikeholdt av IMDi, og innholdet vil bli fortløpende oppdatert i samarbeid mellom de involverte direktoratene.  

Dersom du oppdager feil eller mangler i veilederen, har tips til innhold den bør inkludere, eller har andre tilbakemeldinger: vennligst send en e-post til post@imdi.no, med kopi til asl@imdi.no  

Fant du det du lette etter?