icon-tolk.png

Tolk bør brukes ved behov, både under kartlegging, veiledning og underveis i kvalifiseringsløpet. Når det er behov for å bruke tolk, skal det så langt det lar seg gjøre brukes kvalifisert tolk. På IMDis nettsider om Tolking i offentlig sektor finner man blant annet Nasjonalt tolkeregister som gir oversikt over tolkers registrerte formelle kompetanse.

Her finner man også informasjon om hvordan man bestiller tolk og hvordan man forbereder og gjennomfører tolkede samtaler på en god måte.

Opplæring norsk og samfunn 3@6x.png

Fant du det du lette etter?