Icon Kartlegging.png

Som et utgangspunkt for å planlegge et kvalifiseringsløp bør personens kompetanse, tidligere erfaringer, interesser og ønsker kartlegges. Kartlegging kan gjøres på mange måter og i flere situasjoner, og i noen tilfeller følges fastsatte rutiner for dette.

Når personen skal ta valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere, kan det også være nyttig å delta i en karriereveiledningssamtale. Gjennom en karriereveiledningssamtale kan personen bli bedre kjent med sine muligheter og bli tryggere på sine valg. Individuelt tilpassede kvalifiseringsløp er viktig for å skape en varig tilknytning til arbeidslivet.

Les mer på karriereveiledning.no. Alle fylker har offentlige karrieresentre som kan tilby karriereveiledning.

For deltakere i introduksjonsprogram etter integreringsloven skal både kompetansekartlegging og karriereveiledning gjennomføres i tråd med bestemmelser i gjeldende regelverk. Grunnet koronapandemien har også deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven fått rett til å få vurdert om de har behov for karriereveiledning. Les mer om kompetansekartlegging og karriereveiledning.

For kartlegging og karriereveiledning finnes det ellers en rekke ressurser og verktøy man kan bruke eller la seg inspirere av. Se for eksempel karriereveiledning.no, jobbkompasset, veilederforum.no, utdanning.no, vilbli.no.

Nøkkelspørsmål

Spørsmål og refleksjoner som kan benyttes i prosessen sammen med personen.

  • Hvilken informasjon finnes allerede om personen? Har personen blitt kartlagt tidligere?
  • Hva er personens kortsiktige og langsiktige mål? (yrke, utdanning, annet)
  • Hvilken livssituasjon er personen i, og hvilken betydning kan det ha for deltakelsen i kvalifiseringsløp og arbeid? (Helse, økonomi, familiesituasjon, nettverk/støtte, immigrasjonsprosess etc.)
  • Hvilke tidligere erfaringer, kompetanser og utdanning har personen?
  • Har personen behov for godkjenning av utdanning/kompetanse? Lær mer om realkompetansevurdering, godkjenningsordninger og lovregulerte yrker.
  • Har personen deltatt i opplæring i norsk, kan vedkommende dokumentere sine norskferdigheter, og har personen behov for opplæring i norsk?
  • Hvilken digital kompetanse har personen?

Mulighetene lokalt, regionalt og nasjonalt

Andre viktige nøkkelspørsmål handler om mulighetene som er tilgjengelig lokalt, regionalt og nasjonalt.

  • Hvilke aktører er det viktig å samarbeide med innad i og utenfor kommunen og fylkeskommunen? Dette gjelder både offentlige aktører, frivillige aktører og private aktører.
  • Hvilke muligheter ligger i det lokale, regionale og nasjonale arbeidsmarkedet?
  • Hvilke karriereveiledningsmuligheter er tilgjengelig i området?

Illustrasjon Kartlegging.svg

Fant du det du lette etter?