Tilskudd 2022

Sist oppdatert: 8. januar 2024

Tilskudd dere må søke om

Tilskudd Søknadsfrist  Hvem kan få tilskudd?
Tilskudd.no - oversikt statlige tilskudd til frivillige organisasjoner  Løpende Frivillige organisasjoner 
Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina 7. juni 2022 Private og kommunale tilbydere
Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 20. mai 2022 Frivillige organisasjoner
Tilskudd til norskopplæringen 13. februar 2023 Private tilbydere
Bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker Løpende Kommuner
Økt etnisk mangfold i arbeidslivet 1. mars 2023 Arbeidsgivere
Jobbsjansen 28. februar 2023 Kommuner
Pilotering av per capita-basert Jobbsjansen 28. februar 2023 Utvalgte kommuner
Tilskudd til forsøk for å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring 10. mars 2023 Fylkeskommuner
Kvalifisering for beboere i integreringsmottak Løpende Kommuner som har etablert integreringsmottak
Driftsstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner 22. februar 2022 Frivillige organisasjoner
Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 25. februar 2023 Frivillige organisasjoner
Utvikling av kommunale kvalifiserings- og integreringstiltak  14. februar 2023 Kommuner 
Etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring 20. februar 2023 Fylkeskommuner
Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 6. januar 2022 Frivillige organisasjoner

Automatisk utbetalte tilskudd

Tilskudd Utbetaling Mottakere
Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet Halvårlig Frivillige organisasjoner
Tilskudd til informasjonsarbeid i kommuner Årlig Kommuner
Kompetansekartlegging Årlig Kommuner med mottak
Opplæring i norsk for vaksne personar med kollektiv beskyttelse Kvartalsvis Kommunar og fylkeskommunar
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Kvartalsvis Kommunar og fylkeskommunar
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkarar i mottak Kvartalsvis Kommunar
Integreringstilskot Kvartalsvis Kommuner
Einslege mindreårige flyktningar med fleire Kvartalvis Kommuner
Statsbudsjettet 2022, kap. 671, post 73 Tilskudd Årlig Frivillige organisasjoner

Se også:

Fant du det du lette etter?